Związek Górnośląski – Koło Tychy
niedziela Styczeń 21st 2018

Treści własne

Archiwa

Herb śląski i barwy herbowe

Najpierw należy wyjaśnić, o czym mowa. Otóż coś takiego jak herb śląski i barwy śląskie nie istnieją!. Od wieków funkcjonują bowiem dwie grupy herbów i barw – dolnośląska i górnośląska. Dolny Śląsk z największym miastem Wrocławiem obejmujący w pewnym okresie 12 księstw (XV wiek) pieczętował się czarnym orłem ze srebrną przepaską w złotym polu. Modyfikacji tego herbu było mnóstwo, niektóre herby miały orła dwubarwnego, zmieniał się także jego kształt. Wspólnymi barwami Dolnego Śląska były złoto, czerń i srebro. Pojawiała się także czerwień. Odmienne herby i barwy miał Górny Śląsk. Zawsze, niezależnie od kształtu, korony lub jej braku były to złoty orzeł w błękitnym polu. Jednym słowem, uwzględniając różne modyfikacje, herby Dolnego i Górnego Śląska różniły się i to znacznie. Było to skutkiem podziału Śląska w 1202 roku na dwie odrębne dzielnice:Śląsk Górny w górnym biegu Odry i Dolny w jej środkowym biegu. Granicą była tzw przesieka śląska biegnąca w okolicach Lewina Brzeskiego.

Pod koniec XVI wieku funkcjonowały już powszechnie dwa herby: górnośląski: w błękitnym polu złoty ukoronowany orzeł i dolnośląski, zwany właśnie śląskim – w złotym polu czarny orzeł ze srebrną przepaską przez pierś i skrzydła umieszczony w złotym polu. . Po zajęciu Śląska przez  przez Prusy, z racji podobieństwa do heraldyki niemieckiej, jako herb tej prowincji przyjęto orła dolnośląskiego, a górnośląski funkcjonował w mniej oficjalnych okolicznościach.
Dlaczego o tym piszę korzystając z opracowania Małgorzaty Kaganiec i to w bardzo dużym uproszczeniu? Otóż ostatnio pojawia się taka zbitka – napis oberschlisen i herb w postaci czarnego orła dolnośląskiego! A już powszechnym błędem jest uznawanie za barwy Górnego Śląska kolorów błękitnego i żółtego. Są to, oczywiście, barwy Ukrainy.
Górny Śląsk ma barwy złotą i błękitną. A orła ma złotego.
Amen

autor:Józef Sobczyk

Komentuj